Takk for at du registrerte deg!

Du kan nå delta gratis på zoom-samlingen den 17.mars kl.20.00

Håper vi sees:-)


Om møtet gir mersmak, har du mulighet til å registrere deg for en serie med ukentlige zoom-møter og oppgaver, som i første omgang går over 4 uker.

Jeg sender deg en epost med oppdatert informasjon i tiden fram til det første møtet.
Nederst i den eposten finner du litt info om meditasjon og en knapp du kan trykke på for å lytte til den guidede øvelsen "Bevisstgjør ditt jeg".

Lykke til!
Beathe

Din innerste rikdom!


Vi møtes i et zoom-rom.

Her kommer vi hverandre så nær som mulig, uten å være fysisk til stede sammen.

Du kan stille spørsmål, gi svar eller bare være til stede ved å lytte – ofte gir slik lytting oss uventede svar.


I rommet vil ideer deles og veiledning finne sted. Du vil oppdage at veien videre på din unike sti blir tydeliggjort og lettere å gå.


I kurs-seriens ukentlige zoom-møter vil vi behandle temaer som blant annet:
bevissthetsmål og de forskjellige nivåene i psyken
verdihierarki
teknikker for å håndtere utfordringer
verktøy for å gripe nye muligheter og finne kreative løsninger
finn din unike visjon for livet
meditasjon
personlig healing
kanalisering
visdom
kraftdyr

 

Neste kursserie starter onsdag 17.mars kl. 20.00, her kan du delta gratis, deretter kan du fortsette til kr. 990,- kr per måned.


Om du ønsker ytterligere informasjon, så kan du kontakte meg på messenger ved trykke på denne knappen: