Healing & Coaching – BeatheBerntsen.no

La den vakre tiden komme til deg...

Alt ligger i oss selv.

Nedenfor finner du hva jeg kan gjøre for deg:


Inkahealing
Opplevelser og inntrykk setter seg som avtrykk i din aura og derfra inn i din fysiske kropp.
Ved å holde disse energien rene, og ved å fjerne avtrykkene, balanseres kroppen tilbake i flyt og vi hjelper kroppen med å holde seg frisk og kunne helbrede seg selv.
I Inkahealing jobber jeg med kraftfull renselse av lyskroppen, ved bruk stener, lyd og tradisjonelle Inkaverktøy.


Inkahealing & Kanalisering

Her kombineres Inkahealing og Kanalisering


Inkahealing & Coaching

Healing er fjerning av tunge energier og baIansering av energiene i kroppen. I kombinasjon med kraftfulle Coaching-teknikker, vil du bli bevisst på at alt du velger å tenke kan du oppnå. Bevisstgjøring vil bidra til at du gjør ting annerledes.


Verdi-Coaching

Skap bevissthet for dine verdier. 

Hva befinner seg inni deg og hvilke verdier skal du ta med deg på din vei? 

Verdicoaching hjelper deg å finne redskapene som du har i deg selv, og som kan du ta frem i situasjoner der du vil trenge dem.


Karriere-Coaching

Står du fast i dine valg?

Hva gjør du, hva velger du? Hva sier hjertespråker ditt?

Her er det å finne sin Visjon en STOR hjelp på veien mot ditt mål.


Sjelehenting

Når vi blir utsatt for traumatiske opplevelser forsvinner sjelebiter fra oss - energetiske biter. Ved sjelehenting renser vi energilegemet for disse traumene og henter tilbake våre opprinnelige sjelebiter.

© Beathe Berntsen 2018. All rights Reserved